Vi er seriøst overbeviste om


Vi er seriøst overbeviste om her på Instituttet, at have fundet et akupunkturpunkts og en kombinations-genvej til at vække og vedligeholde en lang række af vore peptid hormoners (proteiner med hormonforbindelser) arbejde som tidligere var ophørt med at virke.

Som jeg ser det, er jeg overbevist om, at mange af vore peptidhormoner (proteiner) bærer hovedskylden for sygdom, fordi de mister kommunikations og receptore – bindingsevnen til at fodre og vedligeholde neurotransmitters (signalstoffer) videre fremfærd. Fordi de selv ikke fodres og vedligeholdes perfekt efter den oprindelige medfødte formel.

Vore hænder og fødder påstås, at indeholde godt 20.000 mini-nervepunkter hver, der kan snakke til hele organismens funktioner via et mikro-nerve-netværk lige under huden og bindevævet og på vore knogler med forbindelse til resten af organismen.

Kan du huske et langt hændelsesforløb gennem mange år – nej vel,, – men det kan din krop – og med hvad, hvor og hvordan! Og tilmed rette det på plads selv i den rette sammenhæng med lidt hjælp fra nålene

Vores krop er helt vildt vidunderlig fantastisk – og vi kan garanteret helt sikker meget mere selv endnu! Det skal bare findes!
En verden uden parallelakupunktur-tekninkken og teorien vil være helt utænkeligt, for parallel basis-teorien vil være en bærende del af den fremtidige kvanta medicinske forskning. Så vi er på forkant med det umulige!

Denne parallel teknik, samt behandlings-fremgangsmåden har vist meget overraskende resultater og væsentlig hurtigere forbedringer indenfor akupunkturens hjælpeområder.

En akupunkturbehandling er i princippet en 100 % medicinsk behandling, frembragt og opbygget i organismen selv og uden bivirkninger. Vi anvender Parallel Akupunktur Systemet (2 nålesystem) til at omdanne og afbalancere kroppens overordnede elektriske neurotransmitters signalerstoffer til at genetablere svundne og ødelagte medicinske “gruppefunktioner”, der bidrager til at holde helbredet på plads. 

Viste du;
at
dine musklers beskaffenhed fortæller utroligt meget om de små proteiners funktioner i kroppen, fordi madens nedspaltningevne forringes bl.andet fordi mange af vore peptidhormoner (proteiner) mister kommunikations og bindingsevnen til at fodre og vedligeholde neurotransmitters signalstoffers videre fremfærd, bl.a på grund af de ikke fodres og vedligeholdes selv perfekt, – ud fra deres oprindelige formel/matrix.