BBRS Parallelakupunktur: Kroppens eget neutrale 0- stiller system

HN Instituttet: Vi mener at have fundet den fysiske genvej til at åbne for “kroppens eget neutrale 0- stiller system” allerede i 1969 med teorien om cellekommunikation mellem organismens celler og vore resultater taler for det. 

BBRS Parallel Akupunktur System som = Neutralt 0-stiller Akupunktur System

P- NAS Neutral akupunktur dækker over et begrebet som omhandler at 0 stille og neutralisere de basepar & sygdoms dannede koder vore RNA-mutation har fået overført fra DNA værdier og fejldannelser af proteinkæder til cellerne.

Cellens DNA er opbygget af 4 basepar, og baseparrenes rækkefølge danner en form for informationskode, der styrer, hvordan cellerne skal fungere optimalt og korrekt. Og dermed også et kodet arbejdsforløb for cellens trivsel, der også huskes til evig tid, og som kan 0 -stilles og genskabes med P-NAS Neutral akupunktur.

Kunsten er derfor at holde dette arbejdsforhold optimalt neutralt 0 – stillet uden portefølje af fejlkodning. Men dette kæmpe arbejde i cellens “aflæsning” af DNA’et sker i vekselvirkning med celle miljøets ændringer og vilkår. Det er i princippet påvirket af lokale akupunkturpunkters tilstedeværelse og styreevne, samt information med og om miljøets ændrede tilblivelse.
Derfor er kan disse punkter netop ikke være neutrale informations kilder, men fejlkilder, der ikke kan styre sin egen identitet på grund af tvungen ændring fra miljøet Ellers ville punkterne med egen power og kunnen have rettet fejlene helt automatisk! Derfor kan man med rette konstatere, at akupunkturpunkter, der er i nærkontakt af huden, fejlinformerer og er ikke neutrale. Hvilket huden er!

Facit på dit problem bærer du selv under huden!
Baseparrenes rækkefølge danner en form for informations kode og kæde, der styrer hvordan cellerne skal fungere optimalt og korrekt – lad os prøve at finde den skjulte kæde, du netop har brug for til at dæmpe din psoriasis eller diabetes, lupus eller kroniske leukæmi. Facit på dit eget problem bærer du selv under huden.
For base rækkefølgen danner altså tilsyneladende fundamentet for, hvordan du og andre organismer udvikler og vedligeholder sig fremover. Du har selv lidt fat i den alvorlige lange ende!

Din organisme kan ikke selv erstatte fuldt ud de biokemiske funktioner, hvad amputerede organer skulle have haft udført i kroppen.