Undersøgelserne efter den 6. kemoterapibehandlingen med CT blev


Elke Sommer
Da det forholder sig således, at ”Parallelakupunkturen” og dens effekt ikke er videnskabelig bevist kan jeg selvfølgelig ikke påberåbe mig, at ”Parallelakupunkturen” har været alene om at give den endelige positive ændring, der har ført til fremgangen hos den pågældende patient, som der gives udtryk for i dette patientudsagn.

Elke Sommer, Bremen: I juni 2007 blev der igennem en Coloskopi – en tyktarmstumor diagnosticeret.

I juni 2007 blev der igennem en Coloskopi – en tyktarmstumor diagnosticeret. Og fordi tumoren sad i colon transversum (trærgående tyktarm), blev en Colonresektion med systematisk Lymphadenektomie (fjernelse af lymfeknuderne pT3pM2) /9 29) gennemført. Operationen fandt sted fire dage efter den indledende undersøgelse.

Oversættelse Hugo Nielsen

Da jeg efter min uddannelse til MTA (medicinsk teknisk assistent i røntgen, laboratorium og cytologi) og fødslen af vores 3. barnet ikke længere kunne arbejde, har jeg uddannet mig i kinesisk medicin. Jeg har et par år beskæftiget mig med Akupressur, akupunktur og Tuina. Så fandt jeg Jinshin Jyutsu, der er en japansk metode, der arbejder med nogle energipunkter der er styrer forkelllige biologiske processer. Så for mig var min eneste logiske konklusion, selv at finde efter andre midler til understøtte min krop og der selv kunne finde eller eller afsløre andre ting i kroppen.

Hugo Nielsen havde åbnet et nyt Institut i Bremen. Akupunkturen blev udført de første 2 dage før indgrebet og under hele løbet af hele indlæggelsesforløbet på hospitalet 3 gange om ugen. I hele kemoterapiforløbet fik jeg 2 – 3 gange akupunktur om ugen. Det har vi indtil nu bevaret.

I de første dage efter operationen var jeg meget dårlig. Tyndtarmen arbejde ikke helt rigtigt. Maden gik frem og tilbage og ikke bagud. Efter et par dage blev dette problem også løst og så gik det godt fremad med at blive blive rask.

I juli blev der så implantateret et Portsystem til kemoterapi i min højre side. Derefter fulgte 12 kemoterapi med stoffet Folfax IV.

Efter den første kemoterapi reagerede min krop med svær kvalme og snurren i hænder og fødder. Fra den 3. kemoterapi blev dosis sænket til 80%. Denne dosis var bedre for mig og blev tolereret indtil den 12. kemoterapi var færdig. Efter den 4. kemoterapi kom en forringelse af blodværdierne, som jeg med 1 liter Taheebo dagligt var i stand til at holde så stabil, at kemoterapien uden pause kunne gennemføres.

Undersøgelserne efter den 6. kemoterapibehandlingen med CT blev foretaget – uden ”at man fandt noget”. I januar 2008 fik jeg en opfølgende kemobehandling. Den har jeg genvundet ganske godt. Jeg kunne omgåes mine følelsesløse hænder og fødder.

Nerveskaderne gik op i overarmene og lårene. Der var en tilbagegang at føle ved afslutningen af behandlingen, hvad der er blevet udtrykt forbavselse over. På den anden side var der læger, der allerede havde talt som dette, at jeg nok ikke kunne regne med en fuldstændig regenerering af nervesystemet.

Jeg fortsætter med Hugo Nielsens akupunktur. Efter 12 måneder var alle undersøgelser, såsom laboratori, ultralyd, CT og Coloskopie uden resultat (normalt). Jeg håber nu, at jeg er rask. Snurren i hænder og fødder gå meget langsomt længere tilbage og bliver berde. Jeg kan i dag mange flere ting med besvær lave og det er jeg glad for, at jeg har haft så stor succes.

Elke Sommer
Bremen 5 Nov. 2008

Originalbericht Frau Elke Sommer

Im Juni 2007 wurde bei mir während einer Coloskopie ein Dickdarmtumor diagnostiziert. Da der Tumor im Colon transversum saß, erfolgte eine subtotale Colonresektion mit systematischer Lymphadenektomie ( pT3pM2 )9/29). Die OP fand vier Tage nach der Erstuntersuchung statt.

Da ich nach meiner Ausbildung zur MTA ( Röntgen, Labor und Zytologie ) nach der Geburt unseres 3. Kindes nicht mehr berufstätig sein konnte, habe ich mich der chinesischen Medizin zugewandt. Ich habe mich einige Jahre mit Akupressur, Tuina und Akupunktur befasst. Dann fand ich zum Jiu shin Jgutsu, eine japanische Methode, die mit Energiepunkten auf den Leitbahnen arbeitet.

Deshalb war es für mich bei meinem Befund nur logisch, auch nach anderen Möglichkeiten der Unterstützung für meinen Körper zu suchen. Hugo Nielsen hatte in Bremen ein Institut eröffnet. Die erste Akupunktur wurde 2 Tage vor der OP gemacht und während der gesamten Zeit im Krankenhaus 3x pro Woche durchgeführt. Während der gesamten Chemotherapie hatte ich 2 – 3x eine Akupunktur pro Woche. Das wird bis jetzt beibehalten.

In den ersten Tagen nach der OP erholte ich mich sehr schlecht. Der Dünndarm arbeitete nicht so recht. Die Speisen wanderten hin und her und nicht abwärts. Nach einigen Tagen war auch dieses Problem gelöst und nun ging es mit der Erholung gut voran.

Im Juli erfolgte dann die Implantation eines Portsystems rechts. Anschließend folgten 12 Kurse adjuvante Chemotherapie nach Folfax IV. Nach der ersten Chemotherapie reagierte mein Körper mit Übelkeit und starkem Kribbeln in den Händen und Füßen. Ab der 3. Chemotherapie Absenkung der Dosis auf 8o%. Diese Dosis war für mich besser verträglich und wurde bis zum 12. Kurs beibehalten.

Nach der 4. Chemotherapie trat eine Verschlechterung der Blutwerte ein, die ich mit Lapacho täglich 1 Liter so stabil halten konnte, dass die Chemotherapie ohne Pause in einem Durchgang durchgeführt wurde. Die Untersuchungen nach der 6. Chemotherapie und auch das CT am Ende der abgeschlossenen Therapie waren jeweils ohne Befund.
Im Jan. 08 erfolgte eine Anschlussheilbehandlung. Dort habe ich mich ganz gut erholt. Ich konnte mit meinen tauben Händen und Beinen umgehen. Die Nervenbeeinträchtigungen gingen bis in die Oberarme und Oberschenkel. Ein Rückgang war am Ende der Behandlung zu spüren, worüber Erstaunen geäußert wurde. Auf der anderen Seite gab es Ärzte, die damals schon davon sprachen, dass ich wohl nicht mit einem vollständigen Rückgang rechnen könne.

Ich machte immer weiter bei Hugo Nielsen Akupunktur. Nach 12 Monaten waren alle Untersuchungen wie Labor, Ultraschall, CT und Coloskopie ohne Befund. Ich darf jetzt hoffen, dass ich gesund werde. Kribbeln in Händen und Füßen geht ganz langsam weiter zurück. Ich kann heute viele Dinge schon wieder mit viel Mühe tun, und ich bin froh, dass es mir schon so gelingt.

Elke Sommer

Bremen 5 Nov. 2008