Triggerpunkt smertens overmand findes!


Livet igennem er der ikke mange der går fri for muskelsmerter, men nu kommer der nyt liv i de pinefulde triggerpunkter, så bliver livet skønt igen.

En ny opdagelse kan frigøre dig for de smertelige stunder og årelange fysiske besvær. Og så det sparer på de smertestillende!

På Hugo Nielsen Instituttet i Gram har de løbende gennem årene forsket og undersøgt BBRS Parallel Akupunkturens virkemåder og har fundet, at kun eet parallelt anvendt akupunkturpunkt leger spændende kispus med at vise, at det kan og gerne vil dæmpe de negative smertesignaler globalt mellem de øvrige triggerpunkternes egne og interne forbindelser. Og dermed virke dæmpende på alle kroppens triggerpunkters smerteudbrud og følsomhed i samme behandlingsgang.
Det ikke dermed sagt, at alle smerter er totalt forsvundet med 1 behandling, men at være på rette vej med en løsning, der er til at få øje og mærke forskel på! Behandlingen gentages indtil processen virker optimalt igen og kan klare, at styre selvstændigt efter rettelse af de fejl, der forårsagede smerterne.

Kroppens triggerpunkter er kendte kropspunkter som er muskelfibre, der danner ømme/følsomme og smertefulde knuder, hvor den motoriske nerve forbinder sig med en given muskel.

På grund af fejlernæring af et forkert biologisk signalstyret informations indhold opnås spændte muskelfibre og musklen udtørres/stresses og forkortes, hvorved bevægeligheden kan blive en voldsom pinefuld og indskrænket bevægelses affære.

Når man trykker eller presses på et triggerpunkt, opstår der et smerteligt sted. Disse smerter har et specifikt aktivt informations signal, der spreder fra punktet til andre steder i kroppen, der optræder med tilsvarende lignende identiske biologiske svaghedstegn.
Endnu en oplevelse fra HNI – 74 82 22 33 oplyser nærmere.