Smerte- & immunterapi

Hugo Nielsen Instituttet’s
-smerte- & immunterapeutiske Parallelakupunktur
med og uden nåle og 
i evt. kombination med Cell Com- Technology System
Videnskaben har fundet og bekræftet, at vores organisme har indbygget et “GPS navigationssystem” der opererer i micro-RNA størrelse med bio-eletromagnetiske signaler og med “memorygemt” baggrundsviden om indre biokemiske styre og interne signale arbejdsforhold i kroppen. Disse signaler begynder at lade sig dirigere / aktivere og finde sin “rette plads” efter hvordan nålene indsættes.

Parallelakupunktur er en kompleks forenkling af flere akupunkturmetoder

Hugo Nielsens mere end 45 år gamle opdagelse af parallelakupunkturen baserer sig på den klassiske kinesiske akupunktur og dennes behandlingsfilosofi, men er samtidig en kompleks forenkling af de gamle kinesiske behandlingssystemer. Parallelakupunkturen udløser din egen behandlingsmemory (hukommelse) i een arbejdsgang.
Forskellen på parallelakupunkturens muligheder og den klassiske akupunktur er hovedsageligt den måde nålene anvendes på for at påvirke og afbalancere organismens egne biologiske styresystemer og deres muligheder for – ved egen hjælp, at påbegynde smerte- og immunterapi uden bivirkninger og risiko for patienten.

Som navnet siger sættes nålene parallelt ved Hugo Nielsens metode og det er specielt i hænder og fødder der behandles. En særdeles børnevenlig behandling, da den er smertefri – også for voksne!

Parallelakupunktur er et effektivt supplement til den lægeordinerede behandling / terapi og men ikke en erstatning for denne. Virkningen og brugen af akupunktur er i dag anerkendt af WHO på en lang række lidelser og symptomer.

Behandlingsfilosofi

Kroppen består af milliarder af celler, der i grupper har ganske specielle funktioner i forhold til organet og organerne imellem. For at et så kompliceret system kan fungere, findes der en række systemer, der hele tiden sikrer balance for den enkelte celle, cellerne imellem og for organerne.

Hjerne, nervesystem, hormonsystemer og kemiske kontrolsystemer er kendte eksempler på sådanne kontrolsystemer. Nogle af disse – måske alle – er overordnet reguleret af elektriske signaler og impulser, der kan måles på hudoverfladen langs de såkaldte meridianer kendt fra klassisk akupunktur, men også via ikke kendte baner fra hudoverfladen og dybt ind i kroppen.

Uden styresystemerne ville der hurtigt opstå kaotiske tilstande lokalt og i kroppen som helhed. Lejlighedsvis svigter styresystemerne, måske på grund af udefra kommende angreb (f.eks. infektioner og kemiske påvirkninger fra omgivelserne).
Sådanne “fejlsignaler – cellekommunikationssignaler” opfattes forkert af styresystemerne. Der opstår sygdom.

Næsten alle systemer udvikler sig

Hugo Nielsen Instituttet i Gram, har da også igennem årene prøvet, at udvikle nye hurtigere genveje til de eksisterende behandlingermuligheder, for at opnå bedre resultater. Hvilket er lykkedes!

Det vil sige med udgangsposition i de behandlingsreaktioner, der opleves af patienter og efterprøve om de samme reaktioner kan reproduceres, sammenlignes og identificeres hos andre patienter med samme lidelser, indenfor fællesbetegnelsen “smerte- & immunterapi” og udført med Parallelakupunktur og Cell Com System.

Teorien kunne sagtens være følgende:

Sygdom udvikler sig højst sandsynligt og danner/finder sig et rækkefølgespor, at formere sig i. Men i de fleste tilfælde mærkes denne tilblivelse først et langt stykke hen i udviklingsfasen og pludselig eksistere et sygdomsbillede, der kræver en behandlingsindsats af en eller anden instans.
Derfor finder vi det ret interessant, at patienternes behandlingsreaktioner med “parallelakupunktur” udvikler sig i en bestemt og tydelig mærkbar rækkefølge.

Vi mener at dette “fænomen” prøver at fortælle, hvordan din organismes tilstand er “her og nu”. En biokemisk “tilstandsrapport eller barometer” og derfor skal der behandles helt specifikt efter dette mønster.

Lad os få en snak om dit problem – i fuld fortrolighed – vi er til for dig!!

Et godt indblik i denne behandlingsproblematik kan der læses om og afprøves med de øvelser Hugo Nielsen har beskrevet i “TRYK DIG SUND” fra Hovedlands Forlag i Århus.

Tænk på i morgen – start i dag

Med venlig hilsen og på gensyn

Registreret Akupunktør Lone Nielsen Jensen
Registreret Akupunktør Hugo Nielsen