Hurtig behandlingsindsats tjener flere formål.

For kroppen bliver behandlingssulten af helt naturlige årsager
-så hurtig behandlingsindsats tjener mange brede formål.

Lige så vel, som vi bliver fysiske sultne, tror jeg på, at organismens styresystemer på et eller andet tidspunkt i vores dagsrytme også begynder at føle sult, “for at rette sig op” og være optimal funktionerende.
Noget kunne tyde i den retning, når man iagttager behandlingsindsatsens hyppigheder og dermed forbundne reaktioner. Kroppen begynder at føle “behov og give symptomer” for at fortælle og gøre opmærksom på, at den ønsker en behandlingsindsats. Behandlingens totale frigørelse i kroppen og af den opnåede tilstand vil i de fleste tilfælde vise sig som total afslappethed og velvære.

Derfor mener jeg at en hurtig behandlings igangsætning under mottoet, ” spild ikke tiden med unødig ventetid,” hvor tilstanden hos patienten har mulighed for at forværre sig og føre til en væsentlig længere sygdomsperiode end nødvendigt.

Hugo Nielsen Instituttet i Gram har gennem 45 år ihærdigt lavet undersøgelser og kliniske behandlinger inden for de fleste sygdomsgrupper med BBRSParallelakupunktur, for at finde de forbindelser, der binder aku-punkturpunkterne virkemekanismer sammen til en perfekt helhedsfunktion. Dette for at bibringe en så komplet og så hurtig som mulig løsning på pati-entens problem.
I parallelakupunkturens efterfølgende reaktionsprofil tæller kun een sandhed, nemlig det som patienten oplever og mærker og ikke, hvad jeg som behandler tror og tænker. Den klassiske kinesiske akupunktur, som den traditionelt op-fattes, har en velkendt virkning over for organlidelser.

WHO, der er Verdens Sundheds Organisation anbefaler akupunktur for en lang række lidelser. Vore såkaldte akupunkturpunkter har tilsyneladende nogle styresystemer og adresser indbygget, der giver mulighed for at kontrollere bestemte processer overalt i organismen. Disse aktiviteter sættes i gang, når nålen indføres i et punkt. Nålene indføres efter ganske bestemte regler og principper.

Kroppen prøver at fortælle den totale sandhed om dens indre værdier og evner. Det var også den tanke, der var startskuddet efter parallel-akupunkturens behandlings reaktioner. Men hvordan skulle man tolke disse signaler? Det viste sig dog snart, at patienter med slidgigt i det venstre knæ fortalte den samme historie efter behandlingen, som patienter med slidgigt i højre knæ om reaktions forløbet, selv om de ikke havde kontakt med hinanden, hverken som familie, tvillinger eller pårørende.

Kvinder og mænd – samme historie! Andre sygdomme – andre enslydende historier. Og på denne måde begyndte reaktions mosaikkerne at falde på plads og et fortolknings mønster tog form.