Prostatacancer – Rapport fra Bremen:

Med tilladelse til offentliggørelse har vi fra Bremen modtaget nedenstående rapport vedlagt grafiske data over et behandlingsforløb, der kombinerede en hormonbehandling med parallel-akupunktur. Manuskriptet blev fremsendt med ønsket om, at det måtte give stødet til, at andre kræftramte også vil få denne “anden chance”.
Oversættelse: Bodil Moes

Uddrag af erfaringsberetning med Hugo Nielsen´s Parallelakupunktur
Der findes mennesker, der går og tror, at de er sunde og raske. Den fejlagtige opfattelse havde jeg selv indtil den dag, da min PSA-værdi supplerende blev målt i forbindelse med en almindelig undersøgelse. Den var ekstremt høj (66,2) og var 14 dage senere steget til 70,7. Jeg blev omgående henvist til en urolog. Den nedslående bekræftelse var, at jeg havde prostatakræft. (Diagnose: Patalogisches Institut, Bremen).

Som et lykkeligt forsyn ville det, havde jeg fra bekendte, der også var ramt af kræft, hørt om den danske opfinder og akupunktur-specialist Hugo Nielsen, der i mere end 30 år havde videreudviklet den traditionelle kinesiske akupunktur og erfaringsmæssigt havde haft ufattelige resultater med denne patientkreds.

HVORFOR SÅ IKKE OGSÅ MED MIG?

Mulige behandlings-alternativer ud over hormonbehandling frarådede lægerne. Risikoen for dannelse af metastaser ville være for stor. Altså var mit eneste håb Hugo Nielsen i det nyåbnede institut i Bremen.

Fra begyndelsen af terapien blev der dagligt gjort notater om virkningen af parallel-akupunkturen og hormonindsprøjtningerne til urologernes orientering. Fra begyndelsen af den 16. behandlingsuge også virkningen af det Cell Com apparat (som også er udviklet af Hugo Nielsen).

Ud fra disse optegnelser kan man aflæse følgende facts:

Efter den 17. behandling med parallel-akupunktur faldt PSA-værdien fra de oprindelig målte 66,2 og 70,7 til 2,6 EFTER KUN TO MÅNEDER. Et resultat med en behandlingspause på 10 dage. Et resultat, der også for de behandlende læger er sensationelt.

Som det også kan ses af de grafiske data, fortsatte den nedadgående tendens i PSA-værdierne, første gang med 0,3 den 9. juni, i min 27. behandlingsuge.

Bivirkninger

Hedestigninger var i de første uger ekstremt stærke på grund af hormonindsprøjtningerne. Hyppigheden blev målt dagligt mellem klokken 18 og klokken 1 om natten. I de første uger lå hyppigheden mellem 14 til 19 gange pr. dag.
Det var tydeligt at se, at hyppigheden i dagene efter parallel-akupunktur faldt enormt. Påfaldende var det også, at UNDER AKUPUNKTURBEHANDLINGEN satte hedestigningerne ind præcis, hvor tidsafstanden før havde været. Dette fremgår af dagsoversigten. (Disse notater foreligger på instituttet). Ved behandling med Cell Com apparatet satte hedestigningerne indtil hvad det svare til 80% i forhold til Parallelakupunktur.

Parallel-akupunkturen burde altid anvendes til understøttelse af almindelige lægelige behandlinger

Fra akupunktør Hugo Nielsens side bliver der altid henvist til, hvor vigtigt det altid er – som i mit specielle tilfælde – at gennemføre urologernes terapi og parallel-akupunkturen “parallelt for at nå frem til det imponerende resultat.

Hvad ønsker jeg at opnå med denne skrivelse?
Hugo Nielsens over 30 års erfaring har vist, at jeg efter hans behandlingsmetode er et positivt “tilfælde” ud af hundreder. Denne enestående hjælp til de livstruede skal – nej MÅ – må i hele verden blive bragt nærmere til alle mennesker. Det kan ramme enhver af os. At beskytte liv betyder også at redde liv. Medierne – her fjernsynet med talrige sundhedsmagasisner – får herigennem en opfordring.

På Hugo Nielsen Instituttet foreligger en tilladelse til at offentliggøre denne beretning med yderligere information. Gid denne “rapport” må give stødet til, at andre kræftramte også må få denne “anden chance”.

K.L.
Udgivet d. 21-11-2006

NOTE: Diagrammerne er fra d. 18-12-2006

Lægens beretning:
Praktiserende læges om den lynhurtige sænkning af PSA hos patient med prostatakræft I nedenstående rapport fortæller en tysk læge om, hvad der skete med den 61-årige patient, der sideløbende med urologernes antihormon terapi blev behandlet med parallel-akupunktur på Hugo Nielsen Instituttet i Bremen.

Oversættelse: Bodil Moes

B.U.S.
Praktiserende læge
28207 Bremen

Bremen, 19. november 2006

Rapport om en patient med prostatakræft i samtidig behandling med antihormoner og parallel-akupunktur ved H. Nielsen.

61-årig patient uden væsentlige symptomer indfandt sig 02.12.2005 til en undersøgelse i min praksis.

Fund ved undersøgelse af endetarm: mistænkeligt Palpatorisk fund af hårdhed overvejende i højre Prostatalap.

Undersøgelse af underliv: Prostata, ca. 2,9 x 4,1 cm, ikke væsentligt forstørret, noget uhomogen struktur.

Laboratoriefund: PSA: 66,2 ug/l (normal <4 ug/l) øvrige laboratorieprøver i normalområdet.

Henvist til urolog, p.g.a. kraftig mistanke om prostatakræft.

Endnu en laboratoriekontrol (16.12.2005) PSA: 70,7 ug/l.

Hos urolog gennemført fire prostatabiopsier.

Histologi af to prøver: Middelsvær differentieret Adenokarcinom i Prostata.

Yderligere undersøgelser: Røntgen bryst/underliv, Knoglescintigrafi (04.01.06): Ingen tegn på metastaser.

Terapeutisk fremgangsmåde: Urolog: Antihormon terapi med Zoladex (Goserelin).

Samtidig gennemførelse af parallel-akupunktur på Hugo Nielsen Instituttet i Bremen. (Afstand mellem behandlingerne fremgår af patientens egne notater).

Forløb: Lynhurtig reduktion af PSA-værdien indenfor korteste tid (egne laboratoriekontroller):
31.01.06: 2,6 ug/l,
15.03.06: 0,7 ug/l.
Ind imellem laboratoriekontrol hos urologen med ligeledes dokumentation af PSA-værdiens reduktion. Den ovenfor beskrevne terapi bliver videreført med samtidig kontrol og koordination af praktiserende læge.

Forbløffende virker den hurtige og drastiske sænkning af PSA-værdien under ovenfor nævnte terapi som udtryk for en effektiv og omfattende behandling af prostatakræften. Subjektivt er patienten i en fremragende tilstand og er efter en oprindelig depressiv reaktion i en meget god psykisk og fysisk forfatning.