Nedtur for min astma ved operationer i maven (2)

En vikingehistorie om min astma

Sådan kan tingene altså også hænge sammen,
– nedtur for min astma ved operationer i maven
– men væk kom stomien!

Efter sidste indlæg i juni 2013, hvor generne ved min astma stort set var forsvundet, havde jeg vinteren efter store problemer med maven i form af tarmslyng.
Efter flere indlæggelser herfor blev lidelsen søgt afhjulpet operativt ved afkortning af min tyktarm og indsættelse af en stomi. Senere er stomien fjernet operativt.

Dette lykkedes dog først efter store problemer ved operationen, der måtte gentages for at lukke såret korrekt. Resultatet blev, at jeg blev udskrevet efter 3 uger i en elendig forfatning, hvor mavesmerte og -problemer samt astma-hoste var ret voldsomme. Der var ingen yderligere hjælp eller vejledning om de kommende problemer at hente hos lægerne. Det var lidt svært at se fremtiden i møde, da jeg var meget afkræftet og hærget.

Optur for min astma ved Hugos hjælp
Men så hjalp Hugo med sin store viden og indsigt i effekterne og hans dygtige brug af nålene. Først kunne det ikke lade sig gøre at gendanne funktionerne, men så efter efter ret lang tids kamp lykkes det for Hugo at gendanne tarmfunktionerne, men det er resultat, at maven igen blev velfungerende. Og – mindst lige så vigtigt – lungefunktionen blev betydeligt bedre, ligesom min voldsomt generende hoste faldt til et ubetydeligt leje. Samlet betød det, – at jeg efter mange år med dårligt fungerende organer – med at have en velfungerende krop og masser energi.

Jeg har virkelig fået anskueliggjort Hugos lære om, at en velfungerende mave er en forudsætning for, at lungerne kan arbejde korrekt. Det har været helt tydeligt, at efterhånden som Hugo har fået gendannet de interne forbindelser i min mave, så denne kan fungere bedre, ja så er lungerne blevet stadig bedre til at gøre deres arbejde.

Så nu har jeg i nogle måneder nydt resultatet, nemlig et stadig bedre og bedre velbefindende og en stor lyst og evne til at være mere aktiv.

Videre forløb
Hugo fortsætter behandlingen for at fjerne de sidste ulemper ved astmaen. Samtidig er den meget initiativrige behandler begyndt at fjerne grå stær, som jeg har på venstre øje. Jeg kan allerede så småt mærke fremgang. Og tænk – uden operation eller lignende. Nej kroppen er blevet sat til at afhjælpe det selv. Fantastisk.

Eftertanke
Jeg undrer mig stadig over, at lægerne ved operationerne på min mave intet oplyste om, at der ville være disse komplikationer for lungerne, eller bare noget, der lignede. Skyldes det simpelthen manglende indsigt i de omfattende virkninger, en sådan operation har på organerne samlet set, eller er det manglende ønske om at inddrage den viden som Hugo repræsentere, i behandlingsforløbet?

Flemming Davgaard
9 maj 2017