Forhøjet blodtryk og hvad nu?

Størrelsen af blodtrykket hentyder til den belastning hjertet skal skulle kunne yde.
En konstant forhøjet trykværdi er en af de vigtigste risikofaktorer for udvikling af åreforkalkning og dets farlige konsekvenser: hjerteanfald, slagtilfælde og nyresvigt.

Oversættelse Hugo Nielsen

Jeg selv har lidt i mere end 20 år med højt blodtryk og gentagne gange med forskellige målinger og dermed også gentagne gange en svingende tilstand af ubehag.
Da mine forældre var lige så ramt af forhøjet blodtryk og allerede i 60 år alderen fik et slagtilfælde og hjertestop er døde, da vidste jeg udmærket betydningen af en regelmæssig kontrol af blodtrykket.

Efter at det blev fastlagt at det systoliske tryk var over 160 mm Hg og det diastoliske tryk over 95 mm Hg og dermed konstant overskredet grænserne, blev selvfølgelig en medicinsk behandling nødvendig. Siden den tid, jeg måtte jeg tage blodtrykssænkende tabletter. Da det ikke er så enkelt at fra starten at indstille den korrekte medicinering på en ny patient, blev jeg også i årene udstyret med forskellige tabletter.

I begyndelsen af årene måtte jeg have en meget høj dosis, men var nødt til at tage en tablet om dagen af. For 2 år siden, fik jeg med uregelmæssige mellemrum, svimmelhed, der igen og igen dog kun med et par sekunder mellemrum og meget ubehageligt.

Efter nogle medicinske undersøgelser og tests såsom Ortopædi, neurologi, hals, øre, næse igen måtte tage ekstra medicin og havde ikke ændret sig, indtil den dag, 05.12.2005, hvor jeg begyndte sideløbende med akupunkturbehandling på Hugo Nielsen Instituttet i Bremen.

Fra uge til uge blev ikke kun mit velbefindende bedre. Mine svimmelhedsanfald – og angreb, forsvandt efter 14 dage (3 behandlinger). Mit blodtryk var normaliseret efter 4 uger i gennemsnit 120/80 mm Hg. Behovet for tabletter blev derefter reduceret til ½ tablet om dagen. Denne normale værdi er der den dag i dag.

Ikke alene kun problemet med, “det forhøjede blodtryk”, men de generelle betingelser med mere styrke, udholdenhed i enhver fysisk og stressende situation, har haft en 100 % positiv forandring på mig efter de ugentlige parallelakupunktur behandlinger.

Under hver behandling føler jeg bogstaveligt som en ny eliksir af velvære og ro der følger med i for løbet af akupunkturbehandlingen. Det er også en fantastisk atmosfære på instituttet og en unik karakter af Akupunktør Hugo Nielsen.
J
eg vil ikke kun tale ud fra min erfaring, men i de sidste par sætninger af denne rapport også fra andres patienters hjerter, som jeg kender og har talt med.

Jeg takker Dem her og nu for alt gjort og håber stadig i lang tid til at få denne behandling, ikke blot i tilfælde af sygdom, men også føre til yderligere forebyggelse.

Med parallelakupunktur går det mig virkelig godt!

Vera Lehm
20. Januar 2007

Original tysk brev.

Hypertonie, und was nun??

Die Höhe des Blutdrucks besagt, welche Leistung das Herz zu erbringen hat. Ein ständig über den Normalwerten liegender Blutdruck ist einer der wichtigsten Risikofaktoren für die Entstehung der Arteriosklerose und ihrer gefährlichen Folgen: Herzinfarkt, Schlaganfall oder Nierenversagen.

Ich selber leide seit mehr als 20 Jahren an Bluthochdruck mit immer wieder unterschiedlichen Messwerten und dadurch auch immer wieder kehrenden Unwohlsein und Befinden. Da meine Eltern genauso mit Hypertonie betroffen waren und bereits in Alter von 60 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls bzw. Herzinfarktes verstorben sind, wusste ich ganz genau wie wichtig eine regelmäßige Kontrolle des Blutdruckes ist.

Nachdem bei mir festgestellt wurde, dass der systolische Druck über 160 mmHg und der diastolische Druck weit über 95 mmHg die Grenzwerte ständig überstieg, wurde selbstverständlich eine ärztliche Behandlung notwendig. Seit dieser Zeit muss ich blutdrucksenkende Tabletten einnehmen. Da es nicht einfach ist einen Patienten von vorne herein auf das richtige Medikament einzustellen, wurde auch ich in den Jahren mit verschiedenen Tabletten versorgt. Am Anfang musste ich eine sehr hohe Dosis einnehmen, im laufe der Jahre hatte sich jedoch die Einnahme auf eine Tablette pro Tag reduziert.

Vor 2 Jahren bekam ich in unregelmäßigen Abständen ein Schwindelgefühl welches immer wieder nur ein paar Sekunden anhielt und sehr unangenehm war. Nach einigen ärztlichen Untersuchungen wie Orthopädie, Neurologie, Hals-Nasen-Ohren und wieder Einnahme zusätzlicher Medikamente hatte sich nichts geändert, bis zu dem Tag, den 05.12.2005, wo die Behandlung mit Parallelakupunktur im Hugo Nielsen Institut in Bremen begann.

Von Woche zu Woche wurde nicht nur mein Wohlbefinden immer besser. Die Schwindelgefühl – Attacken verschwanden nach14 Tagen (3 Behandlungen). Mein Blutdruck hatte sich nach 4 Wochen normalisiert auf im Durchschnitt 120/80 mmHg. Die Notwendigkeit der Tabletten-einnahme wurde dann auf ½ Tablette am Tag reduziert. Die Normalwerte sind bis zum heutigen Tage geblieben.

Nicht nur das Problem „ Hypertonie“, sondern das allgemeine Befinden, mehr Kraft, Ausdauer in/und bei jeder körperlicher und stressiger Situation hatte sich bei mir nach der wöchentlichen Parallelakupunktur – Behandlung um 100% positiv geändert.

Während jeder Behandlung spürt man wörtlich ein neues Elixier des Wohlbefindens und der Ruhe die selbstverständlich die Parallelakupunktur mit sich bringt. Es ist aber auch die wunderbare Atmosphäre im Institut und die einmalige Art des Akupunkteurs Hugo Nielsen.

Ich möchte hier nicht nur aus meiner Erfahrung sprechen, sondern in den letzten Sätzen dieses Berichtes auch aus den Herzen anderer, mir bekannten Patienten zu sprechen. Ich danke hier und jetzt für alles Getane, hoffe noch lange die Möglichkeit zu haben, diese Behandlung nicht nur in Falle einer Krankheit, sondern auch profilaktisch weiter führen zu dürfen.

Mit Parallelakupunktur geht es mir wirklich gut!
Vera Lehm
20. Januar 2007