Behandlingsforløbet

Reaktions modellen og behandlings tilrettelæggelsen!

Man kan med parallel-akupunkturen meget hurtigt kortlægge ved den første nålebehandling, om der er hjælp at hente med systemet. Reaktionerne, der måtte fremkomme fra patienten de første ca. 15 minutter sladrer om dybere liggende symptomforhold, der tidligere har haft indflydelse på patientens fysiske dagligdag.

Endvidere viser reaktionerne hvilken tilstand patienten befinder sig i netop nu. Det er særdeles fantastisk hvad organismen gemmer på hele livet igennem, – alt registreres. Disse informationer bringes fysisk for dagens lys med parallelakupunktur og er særdeles mærkbare for patienten. Reaktionsmønstret giver et klart billede af diagnosen og den aktuelle tilstands omfang og ikke mindst, hvad man skal gøre ved den!

Det er af stor betydning for behandlingens individuelle tilrettelæggelse, at patienten dagligt fører optegnelser over dagens forløb. Noterer korrekt rækkefølgen af reaktioner og tidspunktet for hvornår de mærkes.

Det er helt bevidst, at ordet reaktioner benyttes, idet bivirkninger stort set slet ikke forekommer. Bliv aldrig forskrækket over reaktioner, for de er alene et udtryk for, at organismens styresystem har fundet frem til “en” eventuel styrefejl, der ligger registreret i kroppen og reagerer positivt på behandlingen.

Det er bl.a kroppens microRNA´ers interne styremekanismers fysiske bevægelser, der afslører, hvordan sygdommen kan være /er “strikket sammen” og prøver ved fysiske mærkbare reaktioner, da også at fortælle og vise vejen til at finde de oprindelige funktioner igen. De fleste reaktioner hænger sammen i lange kæder og er derfor i afhængig funktionsfamilie med hinanden.
Derfor er det umuligt på forhånd at sige, hvor mange behandlinger den enkelte patient skal have. Sygdommens karakter og ikke mindst hvor længe den har varet bestemmer stort set tidsforløb og antallet af behandlinger.

Det kan for nogen patienters vedkommende dreje sig om 3-5 behandlinger. Det kan for andre være 15 eller 20. Hos nogle kan det være påkrævet, at man behandler med jævne mellemrum livet igennem for at holde sygdommen ekstra godt i skak. Man ved det bare ikke på forhånd!

Din mave er dit vigtigste organ, for den skal holde liv i dig og fodre organismen hele livet. Den har en vigtig rolle i din tilværelse med at mase og splitte din mad til ukendelighed.

Derefter kan den så aflevere alle relevante stoffer fra maden, du har spist til dine organer. Kvaliteten af dette stykke arbejde får indflydelse på, om du kommer til at kunne fungere optimalt. Når det hedder “I mavens tegn”, er det fordi, at mavens tilstand skal være tip-top, for at resten af kroppen ikke skal være modtagelig for alverdens kroniske sygdomme og infektioner.

Akupunkturen er kommet til Danmark for at blive. Flere og flere danskere finder lindring og bedring i de små nåle. Erfaring har da også vist, at jo flinkere du er til at forebygge, jo større er dine chancer for et godt liv!

Efter endt behandling har vi erfaret, at det er en god investering at vedligeholde de opnåede resultater.

Tænk på i morgen – start i dag