Cell Com Galleri

Cell Com System er til opretholdelse af cellekommunikation mellem celler og organers normale sunde funktioner og smertefrihed.

Kroppen består af milliarder af celler, der i grupper har ganske specielle funktioner i forhold til organet og organerne imellem. For at et så kompliceret system kan fungere, findes der en række systemer, der hele tiden sikrer balance for den enkelte celle, cellerne imellem og for organerne.

Hjerne, nervesystem, hormonsystemer og kemiske kontrolsystemer er kendte eksempler på sådanne kontrolsystemer. Nogle af disse – måske alle – er overordnet reguleret af elektriske signaler og impulser, der kan måles på hudoverfladen langs de såkaldte meridianer kendt fra klassisk akupunktur, men også via ikke kendte baner fra hudoverfladen og dybt ind i kroppen.

Uden styresystemerne ville der hurtigt opstå kaotiske tilstande lokalt og i kroppen som helhed. Lejlighedsvis svigter styresystemerne, måske på grund af udefra kommende angreb (f.eks. infektioner og kemiske påvirkninger fra omgivelserne).
Sådanne “fejlsignaler – cellekommunikationssignaler” opfattes forkert af styresystemerne. Der opstår sygdom.

Cell Com finder de naturlige signalveje i kroppen.
The Cell Com find the natural signal pathways in the body.

Cell Com kan anvendes parallelt på alle akupunkturpunkter og lokal behandling på arvæv.

Cell Com Systemet afgiver ingen strømstød, men genanvender din krops egne signaler.

The Cell Com can be used parallel on all acupuncture points and local treatment of scartissue.
Cell Com system makes no electric shock, but recycles your body’s own signals.
Det er så let at behandle med Cell Com Systemet. 

Disse punkter 12+12 indgår i hele lymfesystemets nervesignal transport til hele kroppen.  Bruges ved alle former for betændelser og vira angreb.

It is so easy to treat with the Cell Com System.
These points 12+12 is a part of the entire lymphatic system nerve -signal transport to the whole body.
Be used for all kinds of infections and vira attack.
These points 4+4 are included in the muscles demand for the correct protein chains.

Mere end 100 aku-punkter i begge ører kan særdeles let anvendes og virker særdeles omgående.
More than 100 acu-points in both ears can very easily be applied and Works extremely promptly.


Med ECIWOGRAPH Diagnostic Scan gør det muligt, at indkredse problemerne i kroppen, som

kan måles.
Tilsvarende kan behandlingseffekten med akupunktur eller Cell Com Systemet også måles
umiddelbart få minutter efter behandlingen . Et par eksempler:

With ECIWOGRAPH Diagnostic Scan allows to identify the problems in your body, which can be
measured.
Similarly, the treatment effect with acupuncture or the Cell Com System can also be measured
immediately within few minutes after the treatment. A few examples:

Før behandling klokken 8.47

Before the treatment at 8:47

Kontrolleret klokken 8.57 – kun efter 10 minutters behandling.

Checked out at 8.57 – only after 10 minutes of treatment.